هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، خرداد ماه ۱۴۰۰

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

The 8th National Conference on Sustainable Development in Civil Engineering

پوستر هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران

هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ توسط موسسه آموزش عالی مهر اروند، موسسه آموزش عالی آل طه،مركز راهكارهاي دستيابي به توسعه پايدارمرکز مطالعات و تحقیقات علوم فنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران