اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

پوستر اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۳ توسط مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار ومرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای کنفرانس:

جغرافیا و برنامه ریزی

-جغرافیا ی پزشکی

-جغرافیا ی سیاسی

-جغرافیا ی طبیعی

-سنجش از دور

-طبیعت گردی(اکوتوریسم)

-ژئومورفولوژی

-آب و هوا شناسی(اقلیم شناسی)

-برنامه ریزی و آمایش سرزمین

-برنامه ریزی شهری

-برنامه ریزی منطقه ای

-برنامه ریزی روستایی

-برنامه ریزی گردشگری

-توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی

-و سایر مباحث مرتبط با جغرافیا و برنامه ریزی

 

معماری و شهرسازی

-مهندسی معماری

-معماری منظر

-مدیریت پروژه و ساخت

-انرژی معماری

-مرمت ابنیه سنتی

-مطالعات معماری ایران

-معماری اسلامی

-تکنولوژی معماری

-شهرسازی

-طراحی شهری

 

-برنامه ریزی شهری و منطقه ای

-شهرسازی اسلامی

-توسعه پایدار در علوم معماری و شهرسازی

-و سایر مباحث مرتبط با معماری و شهرسازیمقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا و برنامه ریزی، معماری و شهرسازی