سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، اسفند ماه ۱۳۹۷

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

Third International Conference on Social Studies and Religious Studies

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي سازمان همياري شهرداري ها در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی