دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، تیر ماه ۱۳۹۶

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۶ توسط ،دانشگاه امام صادق (ع) پرديس خواهران در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی