اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۵

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

First International Conference on Socio-Cultural Studies and Religious Research

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی

اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی در تاریخ ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵ توسط ،بنياد بين المللي غدير گيلان در شهر رشت برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی