هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها، آبان ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها

8th National Conference on Geomorphology, Functions and Necessities

پوستر هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها

هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها در تاریخ ۵ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تهران،انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها