پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی، مهر ماه ۱۳۹۶

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

5th National Conference of Iranian Association of Geomorphology (Geomorphology and Environmental Challenges)

پوستر پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد،انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی مراجعه فرمایید.




مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی