پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

5th National Conference of Iranian Association of Geomorphology (Geomorphology and Environmental Challenges)

پوستر پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی

پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۶ توسط دانشگاه فردوسی مشهد و تحت حمایت سیویلیکا در شهر مشهد برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای همایش:

.1 زمین باستان شناسی

.2 ژئومورفولوژی ساحلی

.3 تکتونیک ژئومورفولوژی

.4 ژئومورفوسایت­ها و ژئوتوریسم

.5 ژئومورفولوژی کمی و مدلسازی

.6 نقشه ­های ژئومورفولوژی کاربردی

.7 دیدگاه ­های نظری ژئومورفولوژی

.8 مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژی

.9 کاربرد RS و GIS در ژئومورفولوژی

.10 ژئومورفولوژی توسعه شهری و منطقه­ ای

.11 ژئومورفولوژی مناطق خشک و نیمه خشک

.12 کارست ژئومورفولوژی و منابع آب کارست

.13 ژئومورفولوژی دبستینطقه ­ای(شمال شرق کشور)

.14 فرایندهای جریانی و مدیریت یکپارچه رودخانه ­ای

.15 ژئومورفولوژی کواترنری، ژئومورفولوژی و تغییرات اقلیمی

 

 مقالات پذیرش شده در پنجمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های محیطی