ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو، آبان ماه 97

ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

Sixth National Conference on Geomorphology and Challenges

پوستر ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ توسط انجمن ایرانی ژئومورفولوژی و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


محورهای تخصصی  همایش ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو
پژوهش های تقاضا محور و پژوهش محور

ارتباطات سازمانی و بین دانشگاهی

زمینه های پژوهش در آینده
 محتوای مباحث آموزشی و روش های اجرا

ژئومورفولوژی کمی و مدل سازی

تفاوت های ساختاری و چالش ها

دیدگاههای نظری ژئومورفولوژی

یه هنگام سازی در سطح ملی و بین المللی

کاربرد GIS,RS در ژئومورفولوژی

توسعه روش های میدانی و آزمایشگاهی

جایگاه ژئومورفولوژی در علوم میان رشته ای

ضرورت های اینده و اولویت های پژوهشی

ژئومورفولوژی و چالش ها در وضع موجود

نوآوری در دست آوردهای پژوهشی