ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو، آبان ماه ۱۳۹۷

ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

Sixth National Conference on Geomorphology and Challenges

پوستر ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ توسط ،ایرانی ژئومورفولوژیانجمن ايراني ژئومورفولوژي در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.