ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو، آبان ماه ۱۳۹۷

ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

Sixth National Conference on Geomorphology and Challenges

پوستر ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو

ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو در تاریخ ۲ آبان ۱۳۹۷ توسط ،انجمن ایرانی ژئومورفولوژی در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش ملی ژئومورفولوژی و چالش های پیش رو