چهارمین همایش ملی امنیت غذایی، اردیبهشت ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش ملی امنیت غذایی

Fourth National Conference on Food Security

پوستر چهارمین همایش ملی امنیت غذایی

چهارمین همایش ملی امنیت غذایی در تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۴ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه در شهر سواد کوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی امنیت غذایی