دومین سمینار ملی امنیت غذایی، مهر ماه ۱۳۹۱

دومین سمینار ملی امنیت غذایی

2nd National Food Security Seminar

پوستر دومین سمینار ملی امنیت غذایی

دومین سمینار ملی امنیت غذایی در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۱ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه در شهر سواد کوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین سمینار ملی امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین سمینار ملی امنیت غذایی