سومین همایش ملی امنیت غذایی، اسفند ماه ۱۳۹۲

سومین همایش ملی امنیت غذایی

Third National Conference on Food Security

پوستر سومین همایش ملی امنیت غذایی

سومین همایش ملی امنیت غذایی در تاریخ ۷ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سوادکوه،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سوادكوه در شهر سواد کوه برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی امنیت غذایی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی امنیت غذایی