سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم، بهمن ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

Third National Conference on Fluid Flow Heat and Mass Transfer

پوستر سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم

سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۹۵ توسط موسسه آموزش عالی جامی،موسسه آموزش عالي جامي در شهر اصفهان برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی جریان سیال انتقال حرارت و جرم