سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، آذر ماه ۱۳۹۲

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

The 3rd Environmental Planning and Management

پوستر سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۲ توسط دانشگاه تهران، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست