دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، اردیبهشت ماه ۱۳۹۱

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

2nd Conference on Environmental Planning and Management

پوستر دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ توسط دانشگاه تهران،دانشكده محيط زيست، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست