هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام، خرداد ماه ۱۴۰۲

هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام

7th Conference on Economic Studies and Management in the Islamic World

پوستر هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام

هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۲ توسط موسسه آموزش عالی بصیر آبیک،و مرکز بین المللی همایشها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام