ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام، اسفند ماه ۱۳۹۹

ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام

International conference on economic studies and management in the Islamic world

پوستر ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام

ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۳۹۹ توسط ،مرکز بین المللی همایشها وسمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام