سومین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام، شهریور ماه 96

سومین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام

International conference on economic studies and management in the Islamic world

پوستر سومین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام

سومین همایش بین المللی مطالعات اقتصادی و مدیریت در جهان اسلام در تاریخ ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ توسط مرکز بین المللی همایشها و سمینارها در شهر تهران برگزار گردید.


محورهای همایش:

اقتصاد:
مدیریت اقتصاد-اقتصاد بازرگانی-اقتصاد عمومی و دولتی-اقتصاد منابع-رویکردهای نوین در اقتصاد جهانی-اقتصاد جهانی- اقتصادمقاومتی و تحقق جهاد اقتصادی -مردمی سازی اقتصاد

مدیریت:
علوم مدیریت و نقش آن در توسعه پایدار- مدیریت کشاورزی-مدیریت محیط زیست- مدیریت فناوری اطلاعات- مدیریت دانش- مدیریت استراتژیک - مدیریت کارآفرینی- مدیریت ورزشی- مدیریت آموزشی-مدیریت صنعتی- مدیریت شهری-مدیریت بحران و پدافند غیرعامل-مدیریت بازرگانی- مدیریت MBA- مدیریت اجرایی- مدیریت دولتی