نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران، شهریور ماه ۱۴۰۲

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 9th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences & Psychology of Iran

پوستر نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

نهمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۲ توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین،مركز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید.این همایش تحت حمایت سیویلیکا بوده است و به محض اتمام مراحل نمایه سازی، مقالات آن از طریق همین پایگاه منتشر خواهد شد.


سایر دوره های این کنفرانس

اولین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۴)

دومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۴)

سومین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۵)

چهارمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۶)

پنجمین کنگره علمی پژوهشی سراسری توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی،جامعه شناسی و علوم فرهنگی اجتماعی ایران (۱۳۹۶)

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران (۱۳۹۷)

هفتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (۱۳۹۹)

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران (۱۴۰۱)