ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران

The 6th Scientific Congress on the Development and Promotion of Education Sciences and Psychology in Iran

پوستر ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران

ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران در تاریخ ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ توسط انجمن توسعه و ترویج علوم و فنون بنیادین و تحت حمایت سیویلیکا در شهر تهران برگزار خواهد شد.با توجه به اینکه این همایش به صورت رسمی برگزار می گردد، کلیه مقالات این کنفرانس در پایگاه سیویلیکا و نیز کنسرسیوم محتوای ملی نمایه خواهد شد و شما می توانید با اطمینان کامل، مقالات خود را در این همایش ارائه نموده و از امتیازات علمی ارائه مقاله کنفرانس با دریافت گواهی کنفرانس استفاده نمایید.


محورهای کنگره:

علوم تربیتی:
تعلیم و تربیت و اخلاق اسلامی
برنامه ریزی درسی و آموزشی
آموزش و پرورش دبستانی
آموزش و پرورش تطبیقی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
مدیریت و برنامه ریزی آموزش عالی
تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
مدیریت آموزشی و آموزش الکترونیک

روانشناسی:
روانشناسی بالینی - روانشناسی عمومی
روانشناسی تربیتی- روانشناسی فرهنگی
روانشناسی محیطی- روانشناسی صنعتی و سازمانی
روانشناسی وآموزش کودکان استثنایی
خانواده درمانی و روانشناسی شخصیت
سنجش و اندازه گیری(روان سنجی(
فلسقه تعلبم و تربیت در جامعه
مشاوره مدرسه- مشاور و راهنمایی(شغلی،خانواده،توانبخشی( 

محورهای ویژه:
راهکارهای مقابله با آسیب های اجتماعی در جامعه
راهکارهای ترویج سبک زندگی سالم
توسعه و ترویج فرهنگ اسلامی در خانواده ها
رسالت و جایگاه دانشگاهها و مراکز آموزش عالی درعلوم تربیتی و روانشناسی
سایر موضوعات مرتبط با علوم تربیتی و روانشناسی