هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران، خرداد ماه ۱۴۰۱

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

The 8th Scientific & Research Conference on the Development and Promotion of Educational Sciences & Psychology of Iran

پوستر هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران

هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران در تاریخ ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ توسط دانشگاه علوم پزشکی قزوین، مركز مطالعات و تحقیقات علوم وفنون بنیادین در جامعه در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی ایران