چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۶

چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار

Fourth National Conference on Energy, Environment, Agriculture and Sustainable Architecture

پوستر چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار

چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار در تاریخ ۱۶ اسفند ۱۳۹۶ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش ملی انرژی، محیط زیست، کشاورزی و معماری پایدار