سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۵

سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار

پوستر سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار

سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۵ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش ملی انرژی،محیط زیست،کشاورزی و توسعه پایدار