دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار، اسفند ماه ۱۳۹۳

دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار

The 2rd National Congress in Environmental Pollution and the Sustainable Development

پوستر دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار

دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۳ توسط ،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و توسعه پایدار