نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن، اسفند ماه ۱۳۹۲

نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن

The First National Conference on Environmental Pollution and its Control Method

پوستر نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن

نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن در تاریخ ۱ اسفند ۱۳۹۲ توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج،دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج در شهر سنندج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در نخستین همایش ملی آلودگی های محیط زیست و روش های کنترل آن