چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱، تیر ماه ۱۳۹۹

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

4th International Conference on Civil Engineering and Architecture in Urban Management in 21st Century

پوستر چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱ در تاریخ ۳۱ تیر ۱۳۹۹ توسط ،دانشگاه علمي كاربردي-سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱