سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21، آذر ماه ۱۳۹۸

سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

Third National Conference on Civil and Architecture in Urban Management of the 21st Century

پوستر سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 در تاریخ ۲۶ آذر ۱۳۹۸ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21