دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱، خرداد ماه ۱۳۹۸

دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

Second National Conference on Civil and Architecture in Urban Management of the 21st Century

پوستر دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱

دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱ در تاریخ ۳۰ خرداد ۱۳۹۸ توسط ،دانشگاه جامع علمي كاربردي –سازمان همياري شهرداري ها و مركز توسعه خلاقيت و نوآوري علوم نوين در شهر تبریز برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱ مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن ۲۱