کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21، شهریور ماه ۱۳۹۷

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

National Conference on Civil and Architecture in Urban Management of the 21st Century

پوستر کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21

کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ توسط ،دبيرخانه دائمي كنفرانس در شهر کرج برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21 مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21