سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی، خرداد ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

The third international conference on research findings in basic sciences and engineering sciences

پوستر سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.