دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی، آذر ماه ۱۴۰۱

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

The second international research conference in basic sciences and engineering sciences

پوستر دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی

دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی در تاریخ ۱۰ آذر ۱۴۰۱ توسط ،دبیرخانه دائمی کنفرانس در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی یافته های پژوهشی در علوم پایه و علوم مهندسی مراجعه فرمایید.