چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران، دی ماه 98

چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران

14th iranian annual congress of emergency medicine

پوستر چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران

چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۸ توسط انجمن علمی طب اورژانس ایران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران مراجعه فرمایید.


محورهای تخصصی چهاردهمین کنگره طب اورژانس ایران ( پزشکی و پرستاری)

1.       مدیریت بخش اورژانس با رویکرد مدیریت هزینه

2.       مدیریت درمان بیماران نیازمند به مراقبت های ویژه

3.       مدیریت درمان بیماری های عروقی و سکته های مغزی

4.       توکسیکولوژی

5.       مدیریت تشخیص و درمان بیماری ها و سکته های قلبی

6.       آشنایی با قوانین پزشکی و انتظامی در طب اورژانس

7.       الزامات و مفاد اخلاق پزشکی

8.       بیوسکیوریتی

9.       امنیت زیستی، آلودگی زدایی، تریاژ و درمان مصدومین جنگ های نوین

10.    تله مدیسین در اورژانس پیش بیمارستانی

11.    مدیریت حوادث با تلفات انبوه

12.    پرستاری اورژانس

13.    فرایندهای بخش اورژانس

14.    روش تحقیق در اورژانس

15.    تکنولوژی های نوین در اورژانس

16.    طب تسکینی

17.    گروه های آسیب پذیر در بخش اورژانس

18.    مهارت های ارتباطی

19.    مدیریت خشونت در اورژانس

20.    مدیریت زخممقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران