چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران، دی ماه ۱۳۹۸

چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران

14th iranian annual congress of emergency medicine

پوستر چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران

چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۸ توسط ،انجمن علمی طب اورژانس ایرانانجمن علمي طب اورژانس ايران در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهاردهمین کنگره سالانه طب اورژانس ایران