چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم، تیر ماه ۱۴۰۰

چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

Fourth Conference on Humanities New Developments in Science and Trans-Science

پوستر چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم

چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم در تاریخ ۳ تیر ۱۴۰۰ توسط ،گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش علوم انسانی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم