سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)، مرداد ماه ۱۳۹۹

سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)

3rd Conference on Humanities

پوستر سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)

سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم) در تاریخ ۳۰ مرداد ۱۳۹۹ توسط ،توسط گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي با همكاري دانشگاه تهران در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم) مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین همایش علوم انسانی (پیشرفت های نوین در عرصه علم و فراعلم)