دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم، تیر ماه ۱۳۹۸

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم

The 2nd National Conference on New Advances in Science and Technology

پوستر دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم

دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم در تاریخ ۱۵ تیر ۱۳۹۸ توسط ،گروه پژوهشي قرآن و معرفت شناسي در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین همایش ملی پیشرفت های نوین در عرصه علم و فرا علم