ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی، فروردین ماه ۱۴۰۳

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

The 6th International Conference on Electrical Engineering, Computer, Mechanics and Artificial Intelligence

پوستر ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی در تاریخ ۲۰ فروردین ۱۴۰۳ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی