اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی، بهمن ماه ۱۴۰۰

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

First International Conference on Electrical Engineering, Computer, Mechanics and Artificial Intelligence

پوستر اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی در تاریخ ۱۵ بهمن ۱۴۰۰ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در اولین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی