دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی، بهمن ماه ۱۴۰۲

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

The second international conference on electrical, computer, mechanical and artificial intelligence engineering

پوستر دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی در تاریخ ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی