سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی، خرداد ماه ۱۴۰۲

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

The third international conference on electrical, computer, mechanical and artificial intelligence engineering

پوستر سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی

سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ توسط ،دانش بنیان داده پرداز آرین در شهر مشهد برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس بین المللی مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک و هوش مصنوعی