چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

4th National Conference on New research in electrical engineering

پوستر چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق