دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق، اسفند ماه ۱۳۹۵

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

The Secound National Conference on New research in electrical engineering

پوستر دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق در تاریخ ۱۹ اسفند ۱۳۹۵ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر اهر برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق