سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق، مهر ماه ۱۳۹۶

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

The Third National Conference on New research in electrical engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط ،موسسه علمي تحقيقاتي كومه علم آوران دانش در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق