سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

The Third National Conference on New research in electrical engineering

پوستر سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق

سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق در تاریخ ۲۰ مهر ۱۳۹۶ توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و تحت حمایت سیویلیکا در شهر بابل برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق مراجعه فرمایید.


با استعانت از درگاه حضرت حق، سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق توسط موسسه علمی تحقیقاتی کومه علم آوران دانش و کمیته اجرایی دائمی کنفرانس در مرداد ماه 1396 برگزار میگردد. این کنفرانس با هدف گسترش دانش فنی از طریق ایجاد محیطی جهت تبادل نظر علمی و فنی، ارائه آخرین یافته‌های پژوهشی و همچنین تشویق مشارکت محققان برنامه‌ریزی شده است. یکی از مفیدترین راههای تشویق پژوهشگران و متخصصان ،ایجاد فضای مناسب جهت ارائه نتایج تحقیقات علمی و دستاوردهای صنعتی و تبادل نظر و بوجود آوردن ارتباط قوی تر و واقعی تر بین صنعت و دانشگاه، برگزاری کنفرانسهای علمی است.  با برگزاری یکی از بزرگترین کنفرانس های علمی کشور در راستای افزایش ارتباط صنعت و دانشگاه از یک سو و توسعه همکاریهای علمی با سایر مراکز  علمی کشور و جهان از سوی دیگر نقش مهمی را ایفا کند. دنبال نمودن نتایج حاصل از کنفرانس علمی و نزدیکتر نمودن نظرات پژوهشگران ومتخصصان دانشگاهی و صنعتی در جهت بهره برداری بهینه از نتایج پژوهشهای انجام شده با توجه به نیازهای صنایع از اهداف نقشی داشته باشیم.

اهداف کنفرانس
بررسی و آشنایی در زمینه مهندسی برق
بررسی و بهبود فناوری 
بررسی استانداردها و بهینه سازی
توسعه و ترویج دانش مهندسی برق
معرفی آخرین دستاورده و تجربیات پژوهشی و کاربردی در زمینه های مختلف مهندسی برق
فراهم سازی زمینه تبادل اطلاعات بین دانشجویان، اساتید دانشگاهی، مدیران صنایع و سازمانهای اجرایی
جلب نظر سیاست گذاران عالی و مدیران ارشد دولتی و خصوصی نسبت به روشها و فرایندهای بهبود و افزایش کارایی

 مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی برق