سیزدهمین همایش ملی آموزش، آذر ماه ۱۴۰۰

سیزدهمین همایش ملی آموزش

The 13th National Conference on Education

پوستر سیزدهمین همایش ملی آموزش

سیزدهمین همایش ملی آموزش در تاریخ ۲۵ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سیزدهمین همایش ملی آموزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سیزدهمین همایش ملی آموزش