دهمین همایش ملی آموزش، اردیبهشت ماه ۱۳۹۷

دهمین همایش ملی آموزش

The 10th National Education Conference

پوستر دهمین همایش ملی آموزش

دهمین همایش ملی آموزش در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دهمین همایش ملی آموزش مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دهمین همایش ملی آموزش