هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با رویکرد تهدیدات نوپدید، اسفند ماه ۱۴۰۰

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با رویکرد تهدیدات نوپدید

8th National Conference on Defense Science and Engineering with Emerging Threats Approach

پوستر هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با رویکرد تهدیدات نوپدید

هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با رویکرد تهدیدات نوپدید در تاریخ ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام،دانشكده علوم و مهندسي دفاعي دانشگاه افسري در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با رویکرد تهدیدات نوپدید مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هشتمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با رویکرد تهدیدات نوپدید