چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه، اسفند ماه ۱۳۹۴

چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه

National Conference on Defense Science and Engineering in the IRGC

پوستر چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه

چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه در تاریخ ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام،دانشگاه افسري و تربيت پاسداري امام حسين - دانشكده علوم و مهندسي دفاعي در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه