هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه، اسفند ماه ۱۳۹۹

هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه

7th National Conference on Defense Science and Engineering

پوستر هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه

هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹ توسط دانشگاه افسری و تربیت پاسداری امام حسین علیه السلام، در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در هفتمین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی سپاه