سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه، اسفند ماه ۱۳۹۳

سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه

National Conference on Defense Science and Engineering in the IRGC

پوستر سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه

سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه مراجعه فرمایید.


سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه در تاریخ ۵ اسفند ۱۳۹۳ توسط در شهر تهران برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه مراجعه فرمایید.

مقالات پذیرش شده در سومین همایش سراسری علوم و مهندسی دفاعی در سپاه