چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، بهمن ماه ۱۴۰۲

چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

The 4th National Conference on Data Mining in Earth Sciences

پوستر چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ توسط دانشگاه صنعتی اراک، در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در چهارمین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین