دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، آبان ماه ۱۴۰۰

دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

Second National Conference on Data Mining in Earth Sciences

پوستر دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین در تاریخ ۲۷ آبان ۱۴۰۰ توسط دانشگاه صنعتی اراک، برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در دومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین