سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین، بهمن ماه ۱۴۰۱

سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

The 3rd National Conference on Data Mining in Earth Sciences

پوستر سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین

سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ توسط دانشگاه صنعتی اراک، در شهر اراک برگزار گردید. شما می توانید برای دریافت کلیه مقالات پذیرفته شده در این کنفرانس به صفحه مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین مراجعه فرمایید.
مقالات پذیرش شده در سومین کنفرانس ملی داده کاوی در علوم زمین